Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         


Nowoczesne metody Diagnostyczne i Teraupetyczne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Nowoczesne metody Diagnostyczne i Teraupetyczne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści

NOWOCZESNE METODY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W OZIMKU

METODA WARNKEGO


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna mająca siedzibę na terenie Ozimka otacza opieką psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną dzieci od chwili urodzenia poprzez wszystkie etapy edukacyjne. Wspieramy rodziców i prawnych opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących dzieci.

Działalnością Poradni objęte są cztery gminy Powiatu Opolskiego, gmina Ozimek, Turawa, Chrząstowice i Tarnów Opolski, a ca za tym idzie wszystkie placówki funkcjonujące na tym terenie. W swej ofercie proponuje różnorodne formy pomocy:

  • psychologicznej,

  • logopedycznej,

  • pedagogicznej.


Celem działalności naszej placówki jest udzielannie dzieciom i młodzieży skutecznej pomoc dostosowanej do zmieniającej się rzeczywistości. Poradnia w Ozimku wyposażona jest w liczne testy diagnostyczne, pomoce do terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Systematycznie zaopatrywana

jest w innowacyjne programy komputerowe i sprzęt pomocny w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych.

Jedną z nowoczesnych metod do diagnozy i terapii stosowaną w Poradni jest metoda Warnkego. Przeznaczona jest ona dla dzieci i młodzieży, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Jako jedyna placówka w Powiecie Opolskim dysponujemy pełnym, oprzyrządowaniem i wyszkoloną w tym zakresie kadrą. Metoda Warnkego zdobyła na świecie uznanie z uwagi na mocne podstawy naukowe i przemyślane rozwiązania diagnostyczne i treningowe. Celem metody jest kompleksowa pomoc dzieciom z dysleksją i trudnościami w nauce oraz wsparcie terapii logopedycznej.

Procedura diagnostyczna w metodzie Warnkego składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym.


Trening opiera się na dwóch zasadniczych filarach:

  1. Automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.


Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione to zwiększanie ilości ćwiczeń w zakresie czytania i pisania może nie przynieść istotnej poprawy. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie prędkości przetwarzania w mózgu tak, aby przebiegało ono bez większego wysiłku. 2. Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych. (trening lateralny)


Prowadzi się go w celu ulepszenia i automatyzacji współpracy pomiędzy półkulami mózgowymi, niezwykle ważnej dla procesu czytania i pisania.


Terapia pozwala na poprawę funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz w obszarze świadomości własnej motoryki i równowagi. Wykorzystywany w terapii sprzęt jest atrakcyjny dla dzieci np. BrainBoy Universal Professional (poradnia posiada 5 indywidualnych zestawów), co sprawia, że mozolne ćwiczenia postrzegane są znacznie pozytywniej i dają lepsze efekty. Zadania różnią się od dotychczas stosowanych przy tego typu trudnościach rozwojowych, dzięki czemu trening nie jest dla dziecka zbytnim obciążeniem.


Metoda Warnkego skupia się na przyczynach a nie na objawach. Do terapii kwalifikowane jest dziecko po specjalistycznej diagnozie psychologiczno

  • pedagogicznej. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej Poradni. pedagog mgr Iwona Namyślak

Wróć do spisu treści