Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         

REINTEGRACJA 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

REINTEGRACJA 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W OZIMKU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przejdź do treści
WIĘCEJ > REINTEGRACJA
READAPTACJA 2021 maj


DRODZY RODZICE, NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI

   Nadszedł czas na powrót do szkół i placówek oraz funkcjonowania sprzed czasów pandemii. Wynika   z tego wiele radości, ale również obaw. Mogą one dotyczyć niepewności, w jaki sposób dzieci (uczniowie i uczennice) zareagują na powrót do szkoły. Jest to pytanie, które zadaje sobie wielu rodziców. W dobie pandemii wszyscy, zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice, byli niejako zmuszeni do odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Długi czas dominował kontakt online oraz nikt nie mógł spotykać się osobiście w szkole. Była to dla wszystkich nowość, która wymagała pewnej elastyczności, aby móc się do niej przystosować. Teraz ten proces zaistnieje ponownie tylko w odwrotnym kierunku – dzieci na nowo muszą zaadaptować się do warunków szkolnych.
   Niepewność i obawy związane z odnajdywaniem się w „nowej" rzeczywistości mogą wywołać również inne, potencjalne sytuacje, które mogą mieć miejsce np.:
  • niechęć wyjścia dziecka z domu do szkoły,
  • pogorszenie ocen,
  • pogorszenie koncentracji i uwagi,
  • wyczuwalne napięcie – zarówno to emocjonalne (od euforii do strachu, nadreaktywność na bodźce, „niegrzeczność", smutek, płaczliwość itp.), jak i w ciele naszego dziecka (objawy somatyczne np.: ból głowy, brzucha itp.),
  • kłopoty ze snem ,
  • unikanie rówieśników.

   Dzieci wracające do szkół mogą odczuwać różnorodne, często skrajne emocje. Niestety mogą sobie nie umieć z nimi poradzić samodzielnie. Ich stan emocjonalny można nazwać kryzysowym. Każdy kryzys jest wyzwaniem. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga podjęcia ważnych decyzji i działań, które wybiegają poza codzienną rutynę. Dlatego w sytuacji kryzysowej, kiedy lęk się nasila, pomocne jest wszystko, co choć nieznacznie go obniży. Osoba w kryzysie potrzebuje jak najwięcej wsparcia od każdego, kto tylko jest w stanie go udzielić. Rozmowa z kimś życzliwym, bardziej doświadczonym przez los, kto ma za sobą podobne zmagania, obniży napięcie i doda nadziei. W opanowaniu lęku pomocne są też techniki relaksacyjne i wszelkie naturalne metody redukowania napięcia. Pomocne jest również skupienie swoich działań w obszarach, w których mamy kontrolę, a nie tam, gdzie jesteśmy jej pozbawieni. Od sposobu, w jaki poradzimy sobie w tym trudnym okresie, zależeć będzie to, czy kryzys znajdzie swoje rozwiązanie, czy stanie się dla nas rezerwuarem np. choroby.

   Pamiętajmy – im bardziej dzieci będą utwierdzone w przekonaniu, że mogą liczyć na innych – tym lepiej poradzą sobie z życiem i z kryzysem. Wznowienie nauki stacjonarnej w szkołach, to czas w którym każdemu uczniowi potrzebny jest ponowny okres adaptacyjny prowadzący do sukcesywnego, stopniowego powrotu do standardowych wymagań i zasad funkcjonowania          w warunkach szkolnych. Nauczyciele, Wychowawcy oraz Specjaliści posiadają wspaniałe kompetencje społeczne i psychoedukacyjne, z powodzeniem do tworzenia swoim uczniom odpowiednich warunków readaptacjnych.

   Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ozimku jest gotowa wspierać szkoły i placówki  z terenu swojej działalności przy organizacji wyżej wymienionego wsparcia i reintegracji. Proponujemy Państwu:
  1. Przykładowe scenariusze zajęć reintegracyjnych do przeprowadzenia ich przez wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych we wszystkich kategoriach wiekowych.
  2. Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych ze specjalistami Poradni na terenie naszej placówki (termin do uzgodnienia).
  3. Punkt konsultacyjny na terenie Poradni dla chętnych rodziców i nauczycieli, terminy spotkań konsultacyjnych należy umówić telefonicznie (tel. 77/4651-254) ze wskazaniem potrzebnego specjalisty.
  4. Warsztaty dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze (termin do ustalenia po zebraniu chętnych rodziców/prawnych opiekunów), realizowane na terenie Poradni.

   Pandemia niestety jeszcze się nie skończyła i w dalszym ciągu będzie wywoływała zróżnicowane emocje. Dlatego zadbanie o stan emocjonalny naszych dzieci, budowanie odporności psychicznej jest priorytetowe okresie powrotu i ponownej adaptacji.Z wyrazami uszanowania,
Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozimku

AKCJA REINTEGRACJA sygnały alarmowe dla Rodziców
Reintrgracja logopedyczna 2021
AKCJA REINTEGRACJA jak wspierać dziecko, wskazówki dla Rodziców
ZABAWY INTEGRUJĄCE ZESPÓŁ KLASOWY I-III
Mieć czas dla dziecka
Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne - dla Nauczycieli
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31
tel. 77 4651 254
Wróć do spisu treści