Czcionka:         Kontrasat:  http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-A.png http://pppozimek.pl/WCAG-B.png http://pppozimek.pl/WCAG-C.png         


Reintrgracja logopedyczna 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Reintrgracja logopedyczna 2021 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści

W związku z możliwością dostrzeżenia przez rodzica, opiekuna, nauczyciela trudności w zakresie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci istotne jest:  • Wykonanie pełnego badania logopedycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  • Skorzystanie z indywidualnych konsultacji logopedycznych oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

  • Wykorzystanie materiałów informacyjno - edukacyjnych poświęconych problematyce rozwoju umiejętności językowo - komunikacyjnych na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  • Podjęcie przez rodziców współpracy z logopedami i specjalistami zatrudnionymi na terenie placówek, przedszkoli, szkół. Szukanie u nich pomocy i wsparcia w celu rozwiązania dostrzeżonych problemów.

  • Skonsultowanie dziecka z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistami wskazanymi przez niego (lekarzem laryngologiem, audiologiem, chirurgiem dziecięcym, neurologiem itp.).

  • Podjęcie działań sprzyjających rozwojowi umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci poprzez: systematycznie czytanie z dziećmi lub przez dzieci książek i utworów z literatury dziecięcej, prowadzenie rozmów w oparciu o przeczytane treści, naukę wierszyków, piosenek, rymowanek, rozwiązywanie zagadek, prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję i uwagę słuchową dzieci (wsłuchiwanie się w dźwięki otoczenia przez dzieci młodsze – rozpoznawanie ich i nazywanie, a w przypadku dzieci starszych – zabawy w zakresie analizy i syntezy słuchowej wyrazów).

  • Uważne śledzenie rozwoju mowy a także umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci oraz czynionych przez nie postępów w toku codziennych kontaktów werbalnych.

Wspólne zaangażowanie logopedów (zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w szkołach, przedszkolach i w placówkach), nauczycieli oraz rodziców, bieżące analizowanie potrzeb w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej dzieci a także szybkie i skuteczne podejmowanie profesjonalnych działań pozwoli wykorzystać ten czas w sposób pełny i wartościowy. Działania podjęte przez wszystkie zainteresowane strony z pewnością zaprocentują w przyszłości.Opracowanie

Neurologopeda Alicja Janecka

Wróć do spisu treści