zajęcia dla dzieci - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści

Na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej organizowane są zajęcia dla dzieci                  w wieku przedszkolnym adekwatnie do zainteresowania rodziców:
  • indywidualna terapia logopedyczna,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • terapia integracji sensorycznej (SI),
  • trening umiejętności społecznych (TUS).

Szczegółowe informacje można uzyskać na ten temat bezpośrednio w Poradni.  Wróć do spisu treści