zajęcia dla uczniów - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ozimku

Przejdź do treści
ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

Zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - klasy I-III :
  • indywidualna terapia pedagogiczna z elementami Metody Warnkego
prowadząca : pedagog mgr Iwona Namyślak
Zajęcia dla uczniów klas IV-VI:
  • indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • grupowe zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, lub ogólnymi trudnościami w nauce czytania i pisania.
prowadząca: pedagog mgr Anna Przybytniowska,
pedagog mgr Iwona Namyślak

Zajęcia socjoterapeutyczne :
  • grupa młodsza (klasy I-III)
  • grupa starsza (klasy IV-VI)
prowadząca: psycholog mgr Karina Kurda

Terapia psychologiczna:
  • indywidualna terapia psychologiczna.
  • prowadzące: psycholog mgr Karina Kurda
psycholog mgr Anna Michalska

Zajęcia logopedyczne:
  • indywidualna terapia logopedyczna.
prowadząca: Alicja Bakalorz-Pyka

Neuroterapia:
  • EEG-biofeedback
Prowadzące: pedagog mgr Katarzyna Kwiatkowska
neurologopeda mgr Alicja Bakalorz-Pyka

Integracja sensoryczna:
  • indywidualne zajęcia z zakresu integracji sensorycznej.
Prawadząca: pedagog, terapeuta SI mgr Katarzyna Kwiatkowska

Wróć do spisu treści